Billede af Jens Ive

 

 

Med Rudersdal Kommunes anden kommuneplan ønsker vi at fortsætte arbejdet med at realisere visionen om landets bedste bokommune.  

 

Kommuneplanen indeholder en del af rammerne for borgernes liv. De behov som følger af hverdagslivet og de forskellige livssituationer skal kunne rummes inden for kommuneplanen. Borgernes behov for gode og alsidige service- og kulturtilbud skal kunne tilfredsstilles, og ønskerne om at bevare de smukke og rene omgivelser skal tilgodeses. Erhvervslivet og arbejdspladserne skal kunne udvikles, og der skal være gode muligheder for at bo og arbejde i kommunen.

 

Kommuneplanen er en samlende plan for kommunen. Planens forudsætninger er de ønsker, tendenser, mål, strategier og visioner, som er kommet til udtryk i kommunens planstrategi.

 

Kommuneplanen giver svar på, hvordan kommunens forskellige dele kan anvendes og udvikles: Hvordan de forskellige bysamfund skal udvikles. Hvilken centerstruktur vi satser på. Hvordan vi sikrer kvaliteterne i de eksisterende boligområder. Hvilken profil de forskellige erhvervsområder udvikles efter. Hvor offentlige funktioner kan placeres. Hvilke væsentlige kulturmiljøer vi har, og hvordan vi passer på dem. Hvilke muligheder der er i landzonen. Hvor de grønne områder er, og hvordan vi skaber tilgængelighed til disse. Hvor vi peger på muligheden for placering af rekreative anlæg, m.m.

 

 

 

Jens Ive

Borgmester   

» Læs op
Rudersdal Kommune, Byplan Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf: 46 11 25 29 el. 46 11 25 31 » » Åbningstider